Mis on kutsehaigus?

Kutsehaigus on töökeskkonna ohutegurist või töö laadist põhjustatud tervisekahjustus, mis on kantud kutsehaiguste loetelusse. Kutsehaiguse oluliseks tunnuseks on pikkamööda järk-järgult progresseeruv kroonilise kuluga haigusprotsess, mille põhjustajaks on kestvalt üle 5 aasta toiminud töökeskkonna ohutegurid.

Diagnoosimine

Töötajal tööga seotud haigust kahtlustav arst (perearst, erialaarst) saadab töötajatöötervishoiuarstile. (Eesti Töötervishoiu ja tööohutuse seadus §23 l. 4.)

Vaatamata sellele, et vabariigis tegutseb pea sada töötervishoiuarsti, on kutsehaigustdiagnoositud vaid Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kutsehaiguste- jaTöötervishoiu keskuses, mis asub Tallinnas, Hiiu 39.Haigla registratuuri tel. 617 2941 ja polikliiniku registratuuri tel. 617 2950

Infolehed